پروژه ها

پروژه های انجام شده شرکت رویان پلیمر آریا

شرکت رویان پلیمر آریا پروژه های زیر را به اتمام رسانده است.

 • تهیهFS برای طرح EPS 250هزار تنی
  ارائه گزارشهای فنی – اقتصادی در ظرفیتهای 150 و 250 هزار تن ، ارائه در فرمت بانک صنعت و معدن، ثبت و اخذ کد بانک و درج در لیست کانون مشاوران بانکی مي باشد.
 • مدیریت طرح پروژه فرمالین قشم
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن خدمات مدیریت پروژه و راهبردی عملیات مهندسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران ، مشاور مهندسی ، فرایند خرید، جداسازی و بسته بندی تجهیزات در ایتالیا و حمل به ایران، تهیه FS طرح جهت سرمایه گذاری بانک در چندین مرحله ، پیگیری اقدامات اجرایی در سایت و اخذ مجوز های قانونی مي باشد.
 • تهیهFS طرح تولید پروپیلن از پروپان PDH
  ارائه گزارشهاي فني-اقتصادي پروژه PDH و ثبت و اخذ كد بانك سپه و درج در ليست كانون مشاوران بانكي مي باشد.
 • مدیریت طرح پروژه PDH گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن خدمات مديريت پروژه و راهبردي عمليات مهندسي و نظارت بر عملكرد صاحب دانش فني و مشاوره مهندسي، شبيه سازي كامل واحد جداسازي و تخليص پروپيلن و ايجاد تغييرات اساسي در مرحله طراحي واحد، بررسي و ارزيابي و راهنمايي كاتاليست مورد نياز در اين واحد و انجام اقدامات مربوطه، مديريت شركت از ابتداي سال 93 تا شهريور ماه، ارزشگذاري و حضور و مشاركت فعال در واگذاري شركت به سرمايه گذاري كارآفرين مي باشد.
 • تهیهFS طرح تولید پنتان شرکت نفتالیان پارس
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن تهيه و ارائه گزارشهاي فني-اقتصادي پروژه پنتان برمبناي دو خوراك برزويه و NGL سيري، در دو ظرفيت 25 و 50 هزار تن، طراحي مقدماتي واحد، مقايسه هزينه هاي سرمايه گذاري دو خوراك، تهيه و ارائه FS به فاينانسور
 • مشاوره تخصصی پروژه پنتان شرکت نفتالیان پارس
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن اقدام جهت خوراك پنتان NGLسيري، طراحي مفهومي و ارزيابي و بررسي مهندسي پارامترهاي طراحي واحد در مورد مصرف خوراك مي باشد.
 • مطالعات بازار داخلی و جهانی فرمالین
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن تهيه و ارائه گزارش بررسي ميزان توليد و مصرف فرمالين و رزينهاي MF/UF در كشور و تحليل جايگاه واحد فرمالين انتخاب و ارائه استراتژي توليدي و رقابتي در منطقه مي باشد.
 • مطالعات بازار و تهيه FS طرح پلي استايرن شرکت پترو رامشه
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن تهيه و ارائه گزارش امكانسنجي واحد پلي استايرن معمولي(GPPS)به ظرفيت 60 هزار تن در اصفهان، تهيه و ارائه گزارش بررسي بازار محصولات پلي استايرن و كامپوندهاي آن، ارائه گزارشهاي مقايسه سناريوهاي مختلف سرمايه گذاري واحد پلي استايرن در اصفهان، تهيه و ارائه گزارشهاي فني و اقتصادي واحد EPS در مورچه خور جهت اخذ مجوز و معرفي طرح به بانك مي باشد.
 • مطالعات بازار و تهيه FS و مشاوره فني مجتمع پارك فرمالين قشم
  خدمات ارائه شده و فعالیت هاي درخواستي در آن طراحي مفهومي پارك فرمالين (هگزامين، SNF، پارافرمالدئيد، متيلال، پلي استال، فرمالين، رزنهاي آمينه و UFC)، مذاكره و اخذ پروپوزال از صاحبان دانش فني، بررسي جامع بازار محصولات پارك، تهيه FS هريك از محصولات به صورت جداگانه و در قالب يك شركت مجزا جهت مشاركت ، تهيه FS پارك فرمالين جهت سرمايه گذاری و ارائه به بانك/ شريك سرمايه گذار مي باشد.
 • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی و طراحی مفهومی پروژه واحد اتوکسیلات
 • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی و طراحی مفهومی پروژه واحد کربنات سدیم
 • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی و طراحی مفهومی پروژه واحد فنول-استن