پروژه هاي در دست بررسی و مذاکره

بررسی پروژه ها ودر نظر گرفتن تمامی جوانب کار

شرکت رویان پلیمر آریا در حال بررسی و مذاکره در مورد پروژه های زیر می باشد.

  • تهيه FS و طرح جامع مجتمع پلي ال و ايزوسيانات

این طرح پيشنهادي شامل طراحي مفهومي و تهيه و ارائه گزارشهاي فني-اقتصادي واحدهاي پروپيلن اكسايد (PG) / پلي پروپيلن گليگول (PPG) و ايزوسياناتها TDI/MDI، به صورت یک مجتمع قابل استقرار در بندرامام و یا در اروند و مذاکره جهت اخذ پيشنهاد از صاحبان دانش فني، جانمايي طرح، بررسي بازار و پيگيري تأمين خوراك مي باشد.

  • مشاوره تخصصي پروژه هاي سرمايه گذاري در خصوص طرح های شیمیایی نوین

گزارش های بررسي و مطالعات بازار و نیز ارائه گزارش فنی و تکنولوژیکی طرح های پتروشيمي و شیمیایی پيشنهادي جهت سرمايه گذاري در کشور و یا خارج از کشور؛ پيگيري پروژه ها و طرح های جدید از طریق پرسنل بازنشسته و یا خارج شده از شرکت های بین امللی مانند: BASF،BAYER،POLYNT،UOP،EASTMAN، HUNTSMAN,DOW

  • تهيه FS، بررسي بازار، ارزيابي تكنولوژي فرآيند توليد اكسيد منيزيم از دولوميت

گزارشات پيشنهادي این طرح شامل بررسی معادن قابل تولید اکسید منیزیم و نیز طراحی مفهومی واحد تولید آن بر مبنای تکنولوژی نوین و مطالعات بازار می باشد.

  • قرارداد خدمات مشاوره مالی و مهندسی استایرن منومر
  •  قرارداد خدمات مشاوره مالی و مهندسی اتیلن گلایکول
  • واحد تولید گليسيرين
  • تهيه FS و مطالعات بازار و انتخاب تكنولوژي توليد ايزوپرن- پلي ايزوپرن
  • واحد تولید پكتين