پروژه هاي تهیه گزارش هاي مقدماتي امکان سنجی

شرکت رویان پلیمر آریا توانسته در زمینه پروژه هاي تهیه گزارش هاي مقدماتي امکان سنجی پروژه های زیر را انجام دهد.

  • پروژه تهیه طرح توجیهی مقدماتی پلی استال رزین

این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی اروند بر مبنای استفاده از گاز طبیعی برای تولید متانول، سپس فرمالدئید و در نهایت رزین پلی استال به ظرفیت 90 هزار تن طراحی گردیده است.

 

  • مجتمع تولید پترورزينها

این پروژه بر مبنای خوراک رافینیت و جریان های سنگین پالایشگاه های آبادان/ بندرعباس طراحی گردیده است که بر پایه تکنولوژی شرکت Kolon کره در حال بررسی می باشد.

  • واحد تولید سوربيتول

این قرارداد شامل تولید سوربیتول به عنوان یکی از مواد اولیه مصرفی در صنایع داروسازی و غذایی و از خوراک گلوکز می باشد که به صورت طراحی مفهومی و تکمیل زنجیره گلوکز در مجتمع گلوکزی مورد بررسی قرار می گیرد.

  • واحد تولید متانول از گاز دي اكسيد كربن مازاد پالايشگاه ها ( اصفهان و بندر عباس)

این پروژه شامل بررسی تکنولوژیکی و طراحی مفهومی واحد تولید متانول بر پایه دی اکسیدکربن قابل تأمین از جریانهای خروجی پالایشگاه و تبدیل آن به منواکسید کربن در ریفورمرها می باشد.

  • مطالعات بازار آمونیاک
  • مطالعات بازار منومر استایرن
  • مطالعات بازار پروپیلن
  • مطالعات بازار MEG