شرکت رویان پلیمر آریا اهدافی ارزشمند برای ِآینده صنعت پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی کشور در نظر دارد که با توجه به این اهداف و فعالیتهای خود، به عضویت در انجمن های زیر مبادرت ورزیده است:

  • انجمن مهندسی ارزش
  • انجمن مهندسی پلیمر
  • انجمن مشاورین فنی و مهندسی استان مازندران (مشافن)
  • سایر انجمن ها مانند انجمن مدیریت پروژه

همچنین این شرکت با شرکتهای مهندسی و صاحب نام بين المللي از كشورهاي كره جنوبي، هند، ايتاليا، آلمان و چين در زمینه های فنی و مهندسی ، تبادل دانش فنی و انجام امور مهندسی پایه و تفصیلی تفاهمنامه ی همکاری منعقد نموده است.